• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 12:08

    Άρθρο 33 παρ. 1 Να υπάρξει μεταβατικό στάδιο για την απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης μιας Ομοσπονδίας, εντός του οποίου θα διαπιστώνεται από πλευράς Γ.Γ.Α. η αγωνιστική δραστηριότητα αυτής, η αναγκαιότητα ένταξης αυτής στον Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό. Επίσης να αποσυνδεθεί η απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης με την υποχρεωτικότητα ύπαρξης χρηματοδότησης. παρ. 2 Θα πρέπει να αποφευχθεί η δυνατότητα ύπαρξης 2 Ομοσπονδιών για τον ίδιο άθλημα, διότι αν τα Σωματεία που δεν αποφασίσουν την αποχώρησή τους από την αρχική Ομοσπονδία και παραμείνουν σ'αυτήν, αυτό ακριβώς θα συμβεί.