• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 15:50

    Τα μέλη χωρίζονται σε διοικητικά και αθλούμενα. Τα διοικητικά μέλη είναι υποχρεωτικά άνω των 18 ετών, ενώ τα αθλούμενα μπορεί να είναι οιασδήποτε ηλικίας.