• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Παπαδόπουλος' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 20:02

    Στην παράγραφο γ αναφέρεται ότι για τα αθλήματα που υπάγονται στην ίδια Ομοσπονδία χορηγείται μία Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. Θα χρειαστεί διευκρίνηση αν για να χορηγηθεί η Αναγνώρσιη θα απαιτείται να υπάρχουν τουλόχιστον 10 αθλητές στο σύνολο του κάθε σωμαείου ή σε κάθε ένα από τα αθλήματα που καλλιεργεί.