• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΣΑΠ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 23:15

    Εφόσον υπάρχει αναφορά σε αμειβόμενους αθλητές, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε ΑΑΕ αλλά και σε Αθλητικά Σωματεία που διατηρούν αμειβόμενους αθλητές. Πρέπει να αποσαφηνιστεί επακριβώς τι συνιστά σοβαρή παράβαση νόμου, ποιες οι κυρώσεις (γιατί έχει αφαιρεθεί η απαγόρευση μεταγραφών) σε περίπτωση διαπίστωσης των σοβαρών παραβάσεων του νόμου. Δεν θα πρέπει να εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό όπως επίσης και σε περίπτωση, που υφίσταται κύρωση μέσω απόφασης, άλλου οργάνου, προβλεπόμενου από Κανονισμό ή άλλο Κανονισμό που ρυθμίζει σχέσεις σωματείου ή ΑΑΕ με αμειβόμενους ή επαγγελματίες αθλητές και ρυθμίζει διαδικασία αδειοδότησης συμμετοχής στο πρωτάθλημα.