• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΛΩΝ ΦΥΡΙΚΗΣ' | 28 Νοεμβρίου 2014, 14:44

    Η διατύπωση της παραγράφου 1 άρθρο 10 "... υπό την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης κατάρτισης σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας" καθιστά τη διάταξη κενό γράμμα. Αυτό γιατί είναι παραπάνω από βέβαιο ότι κάθε ομοσπονδία θα υποχρεώνει το νέο σωματείο να καταβάλλει κάποιο υπέρογκο ποσό, το οποίο σε τελική ανάλυση θα πληρώνει ο αθλητής, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανήλικος. Η παράγραφος πρέπει οπωσδήποτε να αναδιατυπωθεί και να περιλαμβάνει τις εξής διακρίσεις: Α. Ανήλικοι αθλητές: Να μεταγράφονται ελεύθερα χωρίς καμία υποχρέωση, πολλώ δε μάλλον επειδή καταβάλλουν μηνιαίο αντάλλαγμα στα σωματεία τους για την όποια "κατάρτιση". Αν το σωματείο επιθυμεί, να προσφύγει (όχι στην ομοσπονδία αλλά σε κάποια ανεξάρτητη αρχή, βλ παρακάτω) και να φέρει το βάρος απόδειξης ότι συνεισέφερε στην κατάρτιση του ανήλικου. Β. Ενήλικοι αθλητές: Μπορεί να διατηρηθεί η υπάρχουσα διατύπωση, υπό την προϋποθεση ότι το ύψος της αποζημίωσης κατάρτισης δεν θα αποφασίσει η οικεία ομοσπονδία αλλά κάποιο ανεξάρτητο όργανο, πχ πρωτοβάθμια διοικητικά συμβούλια. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ομοσπονδιες λειτουργούν προς το συμφέρον των σωματείων αδιαφορώντας για τους ανήλικους και ενήλικους ερασιτέχνες αθλητές.