• Σχόλιο του χρήστη 'Ποφάντης Στέφανος' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:14

    Παρατηρείται αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που συγκεντρώνονται ως υπερεξουσίες στον Υπουργού, ο οποίος μεμονωμένα αποφασίζει σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 4, 9 παρ. 1, 10 παρ. 1& 2, 19 παρ. 1&2, 34 παρ. 7&8, 43 παρ.6, 59 παρ. 1&3, 50 παρ.5, 53 παρ.2, 59 παρ. 1-3-9, 66 παρ.9, 71 παρ.1, 87 παρ.4, 102 παρ.2, 104 παρ. 4.