• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:02

    Πρέπει να διευκρινιστεί στην παρ.3 σαφώς η μη χορήγηση των παροχών στους αθλητές των αθλητικών σωματείων κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές περιόδους, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα περιοδικών σωματείων. Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 3. Κατ’ εξαίρεση, τα Αθλητικά Σωματεία τις δύο πρώτες από την ίδρυσή τους αγωνιστικές περιόδους μπορούν να μετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών και χωρίς να διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση. Στην περίπτωση αυτή δεν συμμετέχουν και δεν ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών, "ούτε χορηγούνται στους αθλητές τους οι παροχές του άρθρου 39 του παρόντος νόμου."