• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΑΘΛΟΣ' | 2 Δεκεμβρίου 2014, 13:34

    Από τις διατάξεις των άρθρων 07 (Αθλητής) και 30 (Μέλη Αθλητικών Σωματείων) του σχεδίου του νέου αθλητικού νόμου, δεν προκύπτει ασυμβίβαστο στην περίπτωση κατά την οποία μέλος αθλητικού σωματείου είναι ταυτόχρονα ερασιτέχνης αθλητής, με αγωνιστικό δελτίο, άλλου αθλητικού σωματείου σε άθλημα το οποίο δεν καλλιεργεί το Σωματείο στο οποίο είναι μέλος. Αν παρόλα αυτά από το γενικότερο γράμμα και πνεύμα του νομοσχεδίου προκύπτει ασυμβίβαστο, κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει η ανάλογη σαφής διευκρίνιση/ρύθμιση ώστε οι ερασιτέχνες αθλητές των πνευματικών κυρίως αθλημάτων σκάκι και μπριτζ να μην χάνουν το δικαίωμα να είναι ενεργά μέλη αθλητικών σωματείων που δεν καλλιεργούν το αντίστοιχο άθλημα.