• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης' | 4 Δεκεμβρίου 2014, 14:08

    Άρθρο 15: Εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Μεταγραφές από Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 15: Εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΚΑΙ σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι Πρέπει να νομιμοποιηθεί για τους αθλητές οι οποίοι διαθέτουν τον χρόνο τους στο να έχει ο Ελληνικός Αθλητισμός την σημαία ψιλά διεθνώς σε Ολυμπιακούς αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Άρθρο 33: Διοικητικό συμβούλιο Αθλητικού Σωματείου {Οι εκλεγμένοι εκπρόσω ποι στο Δ.Σ. έχουν δικαίωμα μιας μόνο ανανέωσης της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα οχτώ (8) έτη. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ {Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ. έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θητείας τους, η οποία μπορεί να υπερβαίνει τα οχτώ (8) έτη. } Άρθρο 45: Διοικητικό Συμβούλιο-Εξελεγκτική Επιτροπή Ομοσπονδίας Ο Λόγος τις ανανέωσης των Διοικητικών Συμβουλίων είναι υποχρεωτικώς και επιβάλλεται λόγω τα νεώτερα μέλη από την στιγμή που εναρμονίζονται με τις σοβαρές υποθέσεις λειτουργίας όχι μόνο στις Εθνικές Ομάδες, όσο και σωστή λειτουργία των συλλόγων, με όλες τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας τους που αντιμετωπίζουν. Θα ήταν φρόνιμο και επιβαλλόταν, κύριοι να έρχεστε πιο κοντά στους αρμόδιους φορείς τις Ομοσπονδίες για να μάθετε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό. Όλοι μαζί πρέπει να εργασθούμε για τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό και να πάμε μπροστά.