• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών' | 2 Δεκεμβρίου 2018, 18:47

    Αγαπητοί κύριοι, Είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση διατάξεως στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 31 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων προπονητών, η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα στους προπονητές Γ επιπέδου να μπορούν να προπονούν αγωνιστικά τμήματα υποδομών σωματείων καλαθοσφαίρισης καθώς και τμήματα καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών που συμμετέχουν σε τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα έως και τη Β Εθνική Κατηγορία. Το γεγονός αυτό είναι κομβικής σημασίας για τον Σύνδεσμό μας για τους κάτωθι αναφερομένους λόγους: 1. Η πλειονότητα των αθλητών μελών μας μετά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας τους επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως προπονητές, η δε απαγόρευση αυτή ως αυτή τίθεται στο εν θέματι σχέδιο νόμου στους προπονητές Γ επιπέδου να παρέχουν τις υπηρεσίες σε οποιοδήποτε επιπέδου και ηλικίας, τους στερεί μια βασική επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης. 2. Ειδικότερα για τους αθλητές που αγωνίστηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της καλαθοσφαίρισης (Α1,Α2,Β Εθνική Κατηγορία) ή/και εκπροσώπησαν την χώρα μας ως αθλητές εθνικών ομάδων οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας, είναι δεδομένο ότι έχουν εν τοις πράγμασι αποκτήσει εικόνες και παραστάσεις στο υψηλότερο δυνατό προπονητικό επίπεδο συνεργαζόμενοι με κορυφαία προπονητικά επιτελεία τόσο σε ελληνικό όσο και κυρίως σε ευρωπαικό επίπεδο, δεδομένου ότι η ελληνική καλαθοσφαίριση βρίσκεται επί σειρά ετών στην κορυφή του αθλήματος τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο (κατακτήσεις ευρωπαικών πρωταθλημάτων,συνεχείς παρουσίες σε τελικές φάσεις διοργανώσεων κτλ). Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η προσθήκη ειδικής διατάξεως που θα άρει τη στρέβλωση και το παράδοξο π.χ. ένας κάτοχος πτυχίου ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης που ουδέποτε αγωνίστηκε ή σχετίστηκε με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης καθ'οιονδήποτε τρόπο εκτός πανεπιστημίου να δικαιούται να προπονεί ομάδα στην Α1 Εθνική Κατηγορία, ενώ αθλητής καλαθοσφαίρισης μετά τη λήξη 15ετούς καριέρας με συμμετοχές στις Εθνικές Ομάδες και αφού έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του σε σχολή προπονητών Γ κατηγορίας να μην δικαιούται να προπονήσει ούτε ομάδα μίνι!!! Στο εν θέματι σχέδιο νόμου είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί διάταξη η οποία θα διαλαμβάνει το περιεχόμενο της υφισταμένης συμφωνίας μεταξύ ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ, ΠΣΑΚ, ως τούτη πιστοποιείται δια σχετικού εγγράφου ήδη κοινοποιημένου στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κο Βασιλειάδη από 21/11/2016. Στην ως άνω αναφερόμενη συμφωνία μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα εξής θέματα: Α. Της καταβολής σχετικού παραβόλου υπέρ ΠΣΑΚ ως προυπόθεσης για την επικύρωση νομιμότητος των κατατεθειμένων συμβολαίων ΚΑΕ-Αθλητών, στην δε περίπτωση μη καταβολής η παρακράτηση του ως άνω ποσού από τον ΕΣΑΚΕ και η απόδοση του στον ΠΣΑΚ. Β. Της παρακράτησης από τις ΚΑΕ εξ ονόματος και δια λογαριασμό του ΠΣΑΚ των ετήσιων συνδρομών των καλαθοσφαιριστών προς τον ΠΣΑΚ και της απόδοσής τους στο Σύνδεσμο των αθλητών το αργότερο έως 30/10 κάθε έτους καθώς και την υποχρέωση του ΕΣΑΚΕ όπως παρακρατήσει και αποδώσει εκείνος τις εν θέματι συνδρομές σε περίπτωση μη απόδοσεώς τους από τις ΚΑΕ. Με εκτίμηση Το ΔΣ του ΠΣΑΚ