• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΛΩΝ ΦΥΡΙΚΗΣ' | 4 Δεκεμβρίου 2014, 20:57

    Ακόμη ένα πολύ σοβαρό ζήτημα υπάρχει από τη διατύπωση της παρ 1 "σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας.". Ο νόμος πρέπει να ορίσει ρητά σε ειδική παράγραφο ενώπιον ποιου οργάνου θα υποβάλλονται ενστάσεις ή αντιρρήσεις κατά της νομιμότητας των κανονισμών. Δεδομένου ότι οι ομοσπονδίες είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, θα έπρεπε οι κανονισμοί τους να προσβάλλονται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Αυτό όμως θα έχει ως αποτέλεσμα υπερβολική καθυστέρηση. Πρόταση μου είναι τέτοιου είδους ενστάσεις να εκδικάζονται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Μονομελούς Πρωτ της έδρας κάθε ομοσπονδίας με τη διαδικασία και σύμφωνα με τις διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης να επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής διαταγής σε περίπτωση κατεπείγοντος. Παρακαλώ δικαιολογήστε την επιφυλακτικότητα μου όμως μετά από εμπειρία δεκαετιών τόσο ως αθλητής όσο και ως πατέρας δεν έχω ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΜΙΑ επιστοσύνη ούτε στις ομοσπονδίες ούτε στα σωματεία.