• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Κλειδωνάρης' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 14:54

    Προτείνω την προσθήκη παραγράφων 3-5 ως εξής: "3.Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τη συμμετοχή διαιτητών και κριτών υπαλλήλων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα". 4.Ο χρόνος της παραπάνω άδειας θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 5.Ειδικότερες διατάξεις οι οποίες αφορούν στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου." Επίσης, στις καταργούμενες διατάξεις να προστεθεί το άρθρο 5 του Ν.665/1977 (Α' 225/18.08.1977), αφού καλύπτονται σε μείζονα βαθμό από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.