• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 14:31

    Θα ήταν ευκτέον ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου να προσδιορίσει αναλυτικά την έννοια της "παροχής υπηρεσιών εκγύμνασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη και την εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και όσων αθλούνται". Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι η διάταξη σκοπεί σε εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Ας γίνει λοιπόν γνωστό σε ποιούς Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας αναφέρεται η εν λόγω παροχή υπηρεσιών και πως αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (σκοπός κέρδους) των αθλητικών σωματείων. Επίσης δεν διαβάζουμε και υπό ποίες πραγματικές προϋποθέσεις θα μπορούν ή θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες αυτοπυ του είδους. Ευχαριστώ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ