• Σχόλιο του χρήστη 'eleni' | 9 Μαΐου 2019, 14:13

    Ερωτήσεις 1. Οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Ι.Δ. "Οργανισμός Βιβλίου και πολιτισμού" θα συμπεριλάβει όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας και θα δημιουργήσει δίκτυο βιβλιοθηκών? 1.α.Οι δημοτικές βιβλιοθήκες θα ενταχθούν στους ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ. της περιφέριας στην οποία ανήκουν? 2. Το προσωπικό των δημοτικών βιβλιοθηκών θα παραμείνει ως προσωπικό των ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ.? 3. Η ίδρυση των ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ. θα έχει πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε χώρους του ΥΠ.ΠΟ.Α. 4. Το δίκτυο συνεργασίας που θα δημιουργηθεί σε περιφερειακό επίπεδο επιβάλεται να αποτελείται από βιβλιοθηκονόμους πε ή τε. Η κάλυψη των θέσεων από ειδικότητες ΠΕ Πολιτισμικών μονάδων ποιες ειδικότητες θα περιλαμβάνει? 5. Το σχέδιο δράσης έτσι όπως προτείνεται