• Σχόλιο του χρήστη 'KONSTANTINOS MANTHOS' | 6 Δεκεμβρίου 2014, 14:39

    Για τους προπονητές ιστιοπλοΐας λόγω του μικρού αριθμού τόσο των μελών των σωματείων όσο και των αθλητών αυτών πρέπει να παρέχεται στους προπονητές η δυνατότητα να εκλέγονται τόσο στα όργανα (ΔΣ) κλπ του Σωματείου όσο και στα όργανα των υπερκείμενων ενώσεων, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται ως προς το όριο ηλικίας