• Σχόλιο του χρήστη 'Πάνος Θ.' | 6 Δεκεμβρίου 2014, 23:56

    Στο άρθρο 1 παρ. 4 αναφέρεται: "προσδιορίζει στην αίτησή του με σαφήνεια τους χώρους στους οποίους αναπτύσσει αθλητική δραστηριότητα και προσκομίζει τις άδειες που προβλέπονται γι’ αυτούς από τις διατάξεις του παρόντος νόμου" Για να μη γίνεται εκμετάλευση του "μη κερδοσκοπικού Σωματείου" πρέπει να μην αναγνωρίζεται Σωματείο όταν: Συστεγάζεται με άλλη εμπορική επιχείρηση, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα για όσα χρόνια προβλέπει ο νόμος (αθέμιτος ανταγωνισμός με τις Σωματειακές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους), ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων και οι συγγενείς αυτού μέχρι 2ου βαθμού να μην είναι μέλη στο Σωματείο και να μην εργάζονται σε αυτό, οι εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε ενιαίο χώρο ή κάθε χώρος και παράρτημα να έχει από μόνος του όλες τις προδιαγραφές. Για παράδειγμα, αν έχω ένα ιδιωτικό γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο λειτουργώ ως ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδρύω ένα Σωματείο, νοικιάζω το γήπεδο στο Σωματείο, στα μέλη του οποίου συμμετέχει όλη η οικογένειά μου, έχω και το παιδί μου προπονητή και λειτουργώ κάθε φορά όπως με βολεύει (ιδιωτικά ή Σωματειακά) με ότι αυτό συνεπάγεται κυρίως στα φορολογικά θέματα.