• Σχόλιο του χρήστη 'Vasiliki Mylonopoulou' | 6 Δεκεμβρίου 2019, 23:39

    Έχω ένσταση στον παρακάτω ορισμό γγ) ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία Θα πρέπει να αλλάξει σε γγ) ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία ή δυσκολία ή διαταραχή και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία, δυσκολία ή διαταραχή. Όπως o ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και η ΑΟΨ (Αμερικάνικη Ομοσπονδία Ψυχολογίας-American Psychological Association-APA) περιγράφουν στο ICD-11 ενότητα 06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders και στο DSM-5 σελ. 31 - 86 αντίστοιχα, τα άτομα με αναπτυξιακές νεβροδιαταραχες έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση και/ή στην συγκενρωση σε γραπτό κείμενο. Αυτές οι διαταραχες είναι μη αναστρέψιμες και οφείλοντε σε γνωστικούς/αντιληπτικούς παράγοντες, επίσης δεν θεωρούνται αναπηρίες και σύμφωνα με τον ΠΟΥ και ΑΟΨ περιλαμβάνουν διαταραχές όπως η δυσλεξία, δυσαριθμησία, Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας/ΔΕΠΥ, κτλ Αν ο νόμος δεν καλύπτει τις ανάγκες αυτών των ατόμων τότε η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί απρόσιτη για τους ανθρώπους με τα παραπάνω ζητήματα καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα τους σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση της ανώτατης εκπαίδευσης