• Σχόλιο του χρήστη 'Aναστάσιος Λάγκας' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 19:14

    Οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 για οποιονδήποτε άλλο δευτερεύοντα σκοπό του αθλητικού σωματείου, πέραν του κύριου σκοπού, είναι ασαφέστατες, κινούνται προς την εμπορευματοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και σε τελική ανάλυση θα τις χαρακτήριζα επικίνδυνες και οι οποίες θα δημιουργήσουν πλείστα όσα προβλήματα. Αν η πρόθεση του νομοθέτη είναι να δώσει, ελλείψει της βοήθειας από την πολιτεία, κάποια κίνητρα για την επιβίωση των συλλόγων θα πρέπει αυτό να διατυπωθεί με σαφήνεια και ορισμένους κανόνες από τώρα. 5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου ( 29 ) με την οποία αθλητικά σωματεία που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να συστήσουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),οι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πυροσβεστικό Σώμα, τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ή σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι Στρατιωτικές Σχολές και η Αστυνομική Ακαδημία, δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη σκέψη ή ικανότητα για να καταλάβει κανείς ότι με τη δημιουργία αυτών οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι θα σβήσουν κυριολεκτικά, αφού δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστεί κάποιος σύλλογος, όσες επιτυχίες και αν έχει, σύλλογο π.χ. του Δήμου ή της Περιφέρειας οι οποίοι θα έχουν εξασφαλισμένους τόσο χώρους αθλητικούς, όσο και πολύ περισσότερο οικονομικούς πόρους ή του Στρατού . Δεν προβλέπεται πως οι αθλητές αυτών οι οποίοι προφανώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα είναι αθλητές ερασιτεχνικών συλλόγων, πως θα μετέχουν στους αγώνες, θα μεταγράφονται; Και για πόσο χρονικό διάστημα κ.λ.π. Μάλλον θυμίζουν κάποιους συλλόγους των πάλαι ποτέ «σοσιαλιστικών» κρατών, τις ομάδες δηλαδή του στρατού οι οποίες κυριαρχούσαν στα πρωταθλήματα των αθλημάτων που συμμετείχαν.