• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Μπετσάκος' | 25 Νοεμβρίου 2014, 22:20

    Ίσως πρέπει να διευκρινιστεί αν για την οκταετία (εκλογή και μία επανεκλογή) συμμετοχής στο ΔΣ Ομοσπονδίας "μετράει" τυχούσα τετραετία (ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) συμμετοχής σε ΔΣ Ομοσπονδίας προ της δημοσίευσης του Νόμου. Επίσης αν επιτρέπεται τρίτη τετραετία συμμετοχής μετά την παρέλευση διαστήματος μη συμμετοχής.