• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Μηνούδης' | 10 Δεκεμβρίου 2014, 00:32

    1. Η φράση "...υπό την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης κατάρτισης σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας." δεν συνάδει με τους γενικούς όρους του ορισμού κατά το άρθρο 7 ανωτέρω. Η εκμάθηση του αθλήματος γίνεται με καταβολή αντιτίμου οπότε, η περαιτέρω είσπραξη αποζημίωσης καθιστά το σωματείο κερδοσκοπικό φορέα, αντίθετο με το σύνταγμα, ιδίως για τις περιπτώσεις των ανηλίκων αθλητών. 2. Στους σπουδαίους λόγους να προστεθεί και η μη καταβολή συμφωνηθείσης αμοιβής. Επίσης, για τα ομαδικά αθλήματα και το δικαίωμα συμμετοχής, να προστεθεί εξαίρεση των περιπτώσεων διάλυσης σωματείων ή αποχώρησης από το πρωτάθλημα ή αποδέσμευσής του αθλητή από ΑΑΕ.