• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Σαβοργιαννάκης' | 26 Νοεμβρίου 2014, 00:05

    Υπάρχουν κατηγορίες αθλημάτων (ερασιτεχνικών) όπου οι αθλητές είναι εργαζόμενοι του Δημοσίου τομέα ή και στρατιωτικοί. Θεωρώ ότι η προετοιμασία ενός εργαζόμενου αθλητή δεν επαρκεί χωρίς τον απαραίτητο χρόνο. Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και αυτή η κατηγορία μέσα στον κύκλο προετοιμασίας πέραν των μεγάλων διοργανώσεων (Ο.Α. Π.Α. Παν.Α.) και σε παγκόσμια κύπελλα με χρονικό περιθώριο άδειας προετοιμασίας του ενός μήνα και 15 ημέρες για πανελλήνιους αγώνες. Μέχρι σήμερα τέτοιων προνομίων λαμβάνουν μόνο τα σώματα ασφαλείας, λιμενικό και Π.Υ., δια μέσου των οικιών Υ.Φ.Α. αλλά όχι οι υπόλοιποι.