• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΛΩΝ ΦΥΡΙΚΗΣ' | 26 Νοεμβρίου 2014, 01:08

    Η παρ. 1 του άρθρου 10 είναι κενό γράμμα λόγω της διατύπωσης "υπό την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης κατάρτισης σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας.". Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι ομοσπονδίες, οι οποίες λειτουργούν ως προστάτες των σωματείων, θα εκδώσουν κανονισμούς που θα επιβάλλουν την καταβολή ποσών σε κάθε μεταγραφή χωρίς εξαίρεση. Αν είναι να γίνει αυτό, καλύτερα να ορίσει ο νόμος ένα σύστημα υπολογισμού καταβολής αντιτίμου (ίσως ανά έτη παραμονής του αθλητή στο σωματείο). Το σωστό θα ήταν να υπάρξει διάκριση μεταξύ ανήλικου και ενήλικου ερασιτέχνη αθλητή. Ο ανήλικος αθλητής πρέπει να είναι πάντα και χωρίς καμία επιφύλαξη ελεύθερος να μεταγραφεί, πολλώ δε μάλλον επειδή πληρώνει μηνιαίο αντίτιμο. Ποιο είναι το νόημα του αντιτίμου αν όχι η κατάρτιση ; Αν το σωματείο έχει αντιρήσεις, αυτό να προσφύγει στις πρωτοβάθμιες/δευτεροβάθμιες επιτροπές (όχι βέβαια στην ομοσπονδία) και να φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του. Όσον αφορά τους ενήλικους ερασιτέχνες αθλητές, θα μπορούσε να έχει νόημα η ανωτέρω διατύπωση, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση διαφωνίας θα μπορούσε να προσφύγει στις πρωτοβάθμιες/δευτεροβάθμιες επιτροπές (φυσικά όχι στην ομοσπονδία). Οτιδήποτε άλλο αποτελεί συνέχεια των εκβιασμών που ασκούν σωματεία σε συνεργασία με ομοσπονδίες σε ανήλικα παιδιά και διακίνηση μαύρου χρήματος.