• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:43

    Σχόλια στην παρ. 1: Γίνεται λόγος για την επιφύλαξη του άρθρ. 3 περ. α). Μήπως είναι περιττή, αφού αν δεν συντρέχει αυτή, τότε δεν θα πρόκειται για οσδ? Η ρύθμιση του παρόντος, όπως και της οδηγίας, είναι ελλειπτικές. Μία διάταξη τέτοιας γενικότητας, νομίζουμε δεν δικαιολογείται. Η κατίσχυση ας προβλεφθεί, αλλά, εφ’ όσον οι διατάξεις του εταιρικού δικαίου αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος, ορθότερα θίγουν το ωφέλιμο αποτέλεσμα του παρόντος.