• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:01

    Η επιβολή πλαφόν είναι μία ευπρόσδεκτη πρόβλεψη. Ωστόσο, πρέπει για να είναι δίκαιη να συνδυασθεί με προβλέψεις που θα διευκολύνουν την είσπραξη των αμοιβών. Τέτοιες απουσιάζουν στο νομοσχέδιο.