• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:16

    Γενική Παρατήρηση : Νομικοτεχνικά, η διάταξη του άρθρ. 23 πρέπει να προταχθεί του άρθρου 22. Πρώτα, πρέπει να γίνεται λόγος για τα αμοιβολόγια. Γενική παρατήρηση: Μετά από το άρθρο αυτό πρέπει να εισαχθεί το 45 παρ. 1 και 2 του νομοσχεδίου, γιατί εδώ ανήκουν νομικοτεχνικά. Και μόνον η παραπομπή που γίνεται στο άρθρ. 45, δηλαδή 22 άρθρα μετά είναι σημαντικό ζήτημα νομοτεχνικής διάρθρωσης.