• Άρθρο 53 Νομοσχεδίου Σχόλια ΑΕΠΙ: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 της Οδηγίας, τα μέτρα ελέγχου των ΟΣΔ πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, αναλογικά. 2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 47 έως και 53 είναι βαρύτατα δυσανάλογες προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, χωρίς, εξάλλου, να ρυθμίζονται από το νόμο καθόλου οι αντικειμενικές υποστάσεις των παραβάσεων που τιμωρούνται . Η ρύθμιση δε σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται «σωρευτικώς ή διαζευτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία» δεν αποκλείεται, δεδομένης και της βαρύτητας και της φύσης των κυρώσεων που μπορεί να επιβάλλονται τελικά σωρευτικά, να παραβιάζει την αρχή ne bis in idem. 3. Το δε άρθρο 53 περί διορισμού Επιτρόπου είναι επιπλέον και άκρως αντιδημοκρατικό, αφού αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη περί διορισμού Επιτρόπου υπήρξε μέχρι σήμερα μία και μόνη φορά στο ν.δ. 400 της Κυβερνήσεως της Επταετίας. Μας είναι αδύνατον να κατανοήσουμε τους λόγους και τις συνθήκες υπό τις οποίες επαναφέρεται σήμερα μία τέτοια αντιδημοκρατική διάταξη, αντίστοιχη της οποίας καμμία μέχρι σήμερα δημοκρατική Κυβέρνηση της χώρας ούτε καν σκέφτηκε ποτέ να υιοθετήσει. Τα ανωτέρω σχόλια ισχύουν για όλο το κεφάλαιο ΙΓ.