• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:20

    Άρθρο 6, παρ. 1 (ε) του Νομοσχεδίου: Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά κόστη διαχείρισης για έρευνα και ανεύρεση στοιχείων εισαγωγέων και εγχώριων παραγωγών τεχνικών μέσων πρόσφορων για αναπαραγωγή προς ιδιωτική χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, όσον αφορά την είσπραξη της εύλογης αμοιβής άρθρου 18, παρ. 3 Ν. 2121/93, προτείνεται να προστεθεί δικαίωμα πληροφόρησης των ΟΣΔ από την ΓΓΔΕ για τα στοιχεία τέτοιων εισαγωγέων και εγχώριων παραγωγών κατά κωδικό δραστηριότητας.