• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:43

    Άρθρο 8, παρ. 3, περ. (δ), σημείο (γγ) του Νομοσχεδίου: Η δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων από τους συνεταίρους έρχεται σε αντίθεση με την ισότητα των μελών των αυτοδιαχειριζόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορισθεί ότι δεν θα υπάρχει πολλαπλό δικαίωμα ψήφου για τυχόντα κάτοχο περισσότερων της μίας (1) μερίδας