• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:36

    Άρθρο 18 (Διανομή δικαιωμάτων) Σχόλιο στην παράγραφο 3: Η πρόβλεψη πλαφόν θα πρέπει, για να γίνει αποδεκτή, να συνοδεύεται από ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου, με τις οποίες θα ενδυναμώνεται και θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων μας. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε την ύπαρξη μίας τέτοιας διάταξης στο άρθρο 45 παρ. 2 εδ. α του νομοσχεδίου, η οποία χρήζει πάντως σημαντικών βελτιώσεων προκειμένου να εφαρμοστεί και ως προς τα απόλυτα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. συναφείς παρατηρήσεις μας επί της οικείας διάταξης).