• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:33

    Άρθρο 53 του Νομοσχεδίου Οι αυτοδιαχειριζόμενοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οι οποίοι αποτελούνται από δημιουργούς και συγγενικούς δικαιούχους κι επίσης διοικούνται και ελέγχονται από τα μέλη τους, είναι σε θέση να ελέγξουν και να αντικαταστήσουν τη διοίκησή τους, οποτεδήποτε απαιτηθεί, εφ’όσον προκύψουν λόγοι όπως αυτοί που αναφέρονται στην περίπτωση διορισμού Επιτρόπου. Προτείνεται, συναφώς, η ρητή εξαίρεση των αυτοδιαχειριζόμενων οργανισμών από τη δυνατότητα διορισμού Επιτρόπου εκ μέρους του ΟΠΙ/ΥΠΠΟ. Άλλως, η διάταξη αυτή σε συνδυασμό ιδιαίτερα με την διάταξη του άρθρου 47 του Νομοσχεδίου είναι σε ευθεία αντίθεση με την παρ. 3 του άρθρου 36 της Οδηγίας, όσον αφορά την αναλογικότητα των μέτρων ελέγχου των οργανισμών