• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:06

    Αναφέρεται ότι Ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός.. Ορθότερο να μην αναφερθεί η λέξη οργανισμός ως ορισμός εφόσον οργανισμός στο παρόν νομοσχέδιο νοείται ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή και προστασίας