• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:47

    για την παράγραφο 2.β Το προτεινόμενο δεύτερο και τρίτο εδάφιο πρέπει να αφαιρεθούν Αιτιολόγηση Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι εξ ορισμού μηχανές με πολλαπλές δυνατότητες που δεν περιορίζονται στην αντιγραφή πνευματικών έργων. Η “εύλογη αμοιβή” στις πωλήσεις συγκεκριμένων εξαρτημάτων, υλικών φορέων, κλπ. που έχουν ως αποκλειστική χρήση την ψηφιακή αντιγραφή πνευματικών έργων, δεν μπορεί να γενικευθεί ώστε να συμπεριλάβει ολόκληρους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η γενίκευση αυτή είναι παράλογη και επικίνδυνη. Εξάλλου, ο όρος ”ηλεκτρονικοί υπολογιστές” είναι από τεχνολογική άποψη εντελώς γενικός και αόριστος, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ερμηνευθεί κατά το δοκούν και κακόπιστα συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή από κινητό τηλέφωνο μέχρι τους υπερυπολογιστές που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς υπολογισμούς ή την άμυνα της χώρας.