• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:17

    Άρθρο 18 Κρατήσεις Είναι ιδιαίτερα θετική η ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο εξόδων διαχείρισης το 20%. Επισημαίνουμε ότι στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ οι ΟΣΔ έχουν μέσο όρο εξόδων αισθητά χαμηλότερο από 20%. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσοστού αυτού είναι δείγμα ανεπάρκειας ή φαυλότητας, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικού αντικειμενικοί λόγοι. Δυστυχώς στη χώρα μας πολλοί ΟΣΔ υπερβαίνουν σημαντικά το 20%, κάποιοι και το διπλάσιο αυτού. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται ιδίως για τους ΟΣΔ που έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ίσως θα έπρεπε να περιοριστεί σε αυτούς. Επιχειρήματα ενός ΟΣΔ ότι δήθεν η ρύθμιση αυτή είναι αντίθετη με τους κανόνες ανταγωνισμού και το δικαίωμα οικονομικής ελευθερίας δεν ευσταθούν διότι ακριβώς λόγω της μονοπωλιακής θέσης των ΟΣΔ επιβάλλεται να υπάρχει όριο εξόδων διαχείρισης και περιορισμός της οικονομικής τους ελευθερίας να επιβάλλουν υπέρογκα έξοδα διαχείρισης. Και βεβαίως δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι με την επιβολή ανώτατου ορίου βλάπτονται οι εγχώριοι ΟΣΔ έναντι των ΟΣΔ των λοιπών χωρών αφού δεν υφίσταται αλλοδαπός ΟΣΔ που να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ούτε Ελληνικός ΟΣΔ που να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Ο κάθε ΟΣΔ έχει μονοπωλιακή θέση στη χώρα του. Επισημαίνεται στον ενιαίο ΟΣΔ που μέλη του είναι άλλοι ΟΣΔ ότι το ανώτατο όριο εξόδων διαχείρισης πρέπει να ισχύει σωρευτικά τόσο για τον ενιαίο όσο και για τους επιμέρους ΟΣΔ. Η διατύπωση της παρ.3 είναι ασαφής και επιτρέπει και τις δύο αναγνώσεις . Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση: Στην περίπτωση των ενιαίων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης τα έξοδα διαχείρισης του κάθε επιμέρους οργανισμού και του ενιαίου οργανισμού δεν δύναται να υπερβαίνει το ως άνω ποσοστό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων του ενιαίου οργανισμού