• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:02

    Να γίνει η διάκριση στην παρ. (α) ότι πρόκειται για τα αποκλειστικά δικαιώματα και να συμπεριληφθούν στην πα.(β) πλην των έργων και τα αντικείμενα προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων