• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:28

    Άρθρο 53 (επίτροπος) Θεωρούμε πολύ κρίσιμη τη συγκεκριμένη διάταξη. Η κατάρρευση ενός ΟΣΔ δεν είναι μόνον καταστροφική για τους δικαιούχους μέλη του που θα απωλέσουν το – μοναδικό στις περισσότερες περιπτώσεις - εισόδημά τους αλλά θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην αγορά και τους χρήστες, αφού οι τελευταίοι αφενός δεν θα μπορούν να αποκτήσουν νόμιμα την άδεια χρήσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και γι’ αυτό το λόγο θα είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να ασκηθούν αξιώσεις από μεμονωμένους δημιουργούς εφόσον προβαίνουν σε παράνομη χρήση. Τι θα κάνουν στην περίπτωση αυτή τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, οι διοργανωτές συναυλιών, τα ξενοδοχεία – καταστήματα κλπ. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον της κοινωνίας να μην δημιουργούνται κενά στη συλλογική διαχείριση. Αντίστοιχος θεσμός υπάρχει και στο τραπεζικό δίκαιο αφού και οι τράπεζες διαχειρίζονται ξένα χρήματα, τα χρήματά των καταθετών και σε περίπτωση κατάρρευσής τους δεν θα ζημιωθεί μόνον η ίδια αλλά και οι τρίτοι καταθέτες όπως και στην περίπτωση των οσδ ζημιώνονται οι τρίτοι δημιουργοί μέλη των οσδ. Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί στη διάταξη ότι ο Επίτροπος δεν αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου (πλην βεβαίως της αρμοδιότητας διορισμού και παύσης της διοίκησης που θα πρέπει να αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο διορισμός του Επιτρόπου) και σε περίπτωση που ένας ΟΣΔ ή ΑΟΔ με δεσπόζουσα θέση δεν έχει Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβλέπεται ότι ένα από τα πρώτα καθήκοντα του Επιτρόπου θα είναι η διεξαγωγή εκλογής Εποπτικού Συμβουλίου από τους δικαιούχους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.