• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:21

    Στους οργανισμούς που λειτουργούν με τη μορφή αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού προβλέπονται όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τον έλεγχο των οργανισμών καθώς και σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας, η μομφή στα μέλη του ΔΣ και η προκήρυξη νέων εκλογών. Συνεπώς στους αστικούς μη κερδοσκοπικούς συνεταιρισμούς δεν πρέπει να διορίζεται επίτροπος