• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011' | 30 Οκτωβρίου 2018, 16:30

    Άρθρο 5 : Αν και μάλλον προφανώς (αν έχουν εξαιρεθεί της έγκρισης του άρθρου 4) οι ραδιοερασιτέχνες του άρθρου 10, δεν υπάγονται στο άρθρο 5, καλό θα ήταν να γίνει κάπου σαφή αναφορά, ότι δεν έχουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 5. Οι νομοί φτιάχνονται και για να διευκολύνουν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν με ενδεχόμενες ερμηνείες.