• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011' | 30 Οκτωβρίου 2018, 16:27
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 10 : Παρ.1: Αναφέρεται ότι εξαιρούνται της διαδικασίας του άρθρου 2. Δεν είναι σαφές ότι εξαιρούνται και των απαιτήσεων του άρθρου 2 ή της αυτόνομης εφαρμογής των άλλων διατάξεων που ισχύουν. Πρέπει να προστεθεί παράγραφος που να κάνει σαφές ότι οι υπαγόμενοι στο άρθρο 10, εξαιρούνται της διαδικασίας του άρθρου 2, εξαιρούνται της άδειας του άρθρου 3, εξαιρούνται της έγκρισης του άρθρου 4, εξαιρούνται του ελέγχου του άρθρου 5, εξαιρούνται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση Δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις), εξαιρούνται της παρ. 3 του άρθρου 2, εξαιρούνται της παρ. 4 του άρθρου 6 και ότι άλλο θέλει ο νομοθέτης να εξαιρείται. Πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Αλλιώς ενδέχεται να ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια και στις υπηρεσίες χιλιάδες ραδιοερασιτέχνες και να ξοδευτούν για τον δικαστικό αγώνα. Άποψή μας είναι ότι κάθε νόμος, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για λάθος ερμηνεία και να φτιάχνει από λάθος ερμηνεία παράνομους, ούτε να οδηγεί στο να ασκούνται διώξεις με την υποψία παράνομης πράξης, αλλά να προλαμβάνει, οι νομοί πρέπει να φτιάχνονται και για να διευκολύνουν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν με ενδεχόμενες ερμηνείες. Παρ. 1α : Το άρθρο 17 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α. ορίζει: «Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών. 1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών. 2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.» Έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α., προτείνουμε, οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που μέσω του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών (των οποίων είναι μέλη) είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και προβλέπεται από την εν λόγω Υ.Α. να χρησιμοποιούνται από τους φορείς της Παρ. 1α του άρθρου 10 του εν λόγω σχεδίου νόμου, να ενταχθούν στην Παρ. 1α του άρθρου 10. Άλλως οι σταθμοί και οι αναμεταδότες - επαναλήπτες των συλλόγων ραδιοερασιτεχνών που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αν απαιτούνται να τεθούν πρόσθετες (ευνόητο γιατί) προϋποθέσεις {π.χ. πόσες φορές το έτος συμμετέχουν και προσφέρουν εθελοντικά (μέσω των συλλόγων ραδιοερασιτεχνών) σε κοινωνικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες καθώς και στην δασική επιτήρηση κατά την αντιπυρική περίοδο, κάτοχοι από πενταετίας ισχύουσας άδειας λειτουργίας ή εμπρόθεσμης ανανέωση αυτής κλπ}, για οικονομία χρόνου για την εν λόγω επεξεργασία (των προϋποθέσεων), μπορούν να επεξεργασθούν και να τεθούν σε κάποιες από τις Υ.Α. του παρόντος άρθρου, ή με άλλη εξειδικευμένα για το σκοπό αυτό, με προφανώς ανάλογη αναφορά για αυτό. Προφανώς αν ενταχθούν στην παρ. 1 α του άρθρου 10, η παράγραφος 1δ του άρθρου 10 θα παραμείνει για τις λοιπές περιπτώσεις ραδιοερασιτεχνών. Παρ. 1δ : Α) Από την παρ. 1δ του άρθρου 10, απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου. Προτείνουμε να μην απαιτείται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου και να ισχύει ότι ίσχυε για το εν λόγω θέμα μέχρι σήμερα. Άλλως να προστεθούν παράμετροι που να μην χρειάζεται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης, δες περίπτωση των άλλων παραγράφων του άρθρου 10 που δεν απαιτείται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης. Β) Από την παρ. 1δ του άρθρου 10, απαιτείται να έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών. Να μην αναφέρεται είναι πλεονασμός. Άλλως να προστεθεί, το όπου απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες (SY) που από τα δικαιώματα της άδειάς τους (10 w εξόδου πομπού και 3 dbi κέρδος κεραίας), δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια της ακτινοβολούμενης ισχύος για να υποχρεωθούν στο να εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, ενώ οι ραδιοερασιτέχνες υποχρεούνται στο να έχουν την μικρότερη ισχύ για την επίτευξη της επικοινωνίας. Δες παρ. 2, 3,4 και 5 του άρθρου 21 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β), η οποία ορίζει: « 2. Οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να λειτουργούν τον σταθμό τους έτσι ώστε να μη δημιουργούνται σε καμία περίπτωση ηλεκτρομαγνητικά πεδία που να υπερβαίνουν τις τιμές έκθεσης του κοινού που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β’1105) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» σε όλες τις θέσεις στο περιβάλλον του σταθμού στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση. 3. Στους ραδιοερασιτέχνες κάτοχους άδειας «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου», δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών με μέγιστο κέρδος μεγαλύτερο των τριών (3) dbi. 4. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς εξόδου του πομπού ρυθμίζεται στην ελάχιστη απαραίτητη για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης επικοινωνίας. 5. Σε περιπτώσεις που ραδιοερασιτέχνες «κατηγορίας 1» επιθυμούν μεμονωμένα ή κατά ομάδες την πραγματοποίηση δοκιμών για συγκεκριμένους πειραματικούς σκοπούς (επικοινωνία μέσω σελήνης ή επικοινωνία μέσω μετεωριτών κλπ) στα πλαίσια ανάπτυξης του ραδιοερασιτεχνισμού, με χρήση ειδικών τύπων εκπομπής και με μεγαλύτερη ισχύ της επιτρεπομένης, ζητούν με αιτήσεις τους ειδική άδεια από την ΑΠΥ. Η αίτηση συνοδεύεται από λεπτομερή αιτιολόγηση του αιτήματος, από σχετική τεχνική τεκμηρίωση και από την προβλεπόμενη στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β’1105), τεχνική μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών συνοδευόμενη από την βεβαίωση υποβολής της στην ΕΕΑΕ. Για την παραπάνω ειδική άδεια μπορούν να ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους καθώς και η γνώμη άλλων συναρμοδίων φορέων. Η ΑΠΥ μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αποφαίνεται για την χορήγηση η μη, της ειδικής άδειας κατά περίπτωση. Η ειδική άδεια μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.» Άρα αυτή η αναφορά είναι περιττή και μόνο προβλήματα ερμηνειών θα προκαλέσει.