• Σχόλιο του χρήστη 'πατικης λεωνιδας' | 31 Οκτωβρίου 2018, 23:09

    Στο Άρθρο 4 Έγκριση εγκατάστασης Δομικών κατασκευών Παράγραφος 9 γραφετε: "Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20kW και των υποστηρικτικών έργων (οικίσκοι) προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών." Είναι αναγκαία η διαγραφή του "δεν", γιατί έτσι δίνετε την δυνατότητα αυθαίρετης δόμησης