• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (SV9FBP)' | 1 Νοεμβρίου 2018, 11:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποτελεί χόμπι, με παγκόσμια αναγνώριση, με σκοπό τον πειραματισμό και την αυτοδιδασκαλία πάνω σε θέματα ασυρμάτων επικοινωνιών. Με βάση αυτό οι ραδιοερασιτέχνες έχουν τόσο την τεχνογνωσία όσο και τον εξοπλισμό ώστε να παρέχουν επικοινωνία σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, γιαυτό και όλοι οι σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών έχουν ενταχθεί στην πολιτική προστασία. Καθώς υπάρχει παγκόσμια αναγνώριση του ραδιοερασιτεχνισμού, η νομοθεσία μας θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες, και να μην αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Όσων αφορά το εδάφιο δ, της παραγράφου 1, του άρθρο 10, θα προτείνω να αλλάξει ως εξής: «δ) Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, εφόσον δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.» Η γνωμοδότηση αρμόδιου φορέα όπως είναι η ΕΕΑΕ δεν απαιτείται καθώς α. η ασφάλεια του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διασφαλίζεται με τον ορισμό μέγιστης ισχύος εκπομπής και τον καθορισμό των επιτρεπόμενων ζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υ.Α.38200/1136/2011 β. στα πλαίσια του πειραματισμού, το κεραιοσύστημα ένος ραδιοερασιτεχνικού σταθμού αλλάζει συνεχώς (ενδεχομένος και πολλές φορές στη διάρκεια μίας ημέρας) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να πραγματοποιείται μελέτη ραδιοεκπομπών και να γνωμοδοτεί επί αυτής η ΕΕΑΕ. γ. αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση για την εγκατάσταση ραδιοερασιτεχνικού σταθμού Τέλος όσων αφορά την εγκατάσταση των κεραιών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, καθώς όπως προανέφερα ο ραδιοερασιτεχνισμός αποτελεί χόμπι και η ασφάλεια του κοινού από τις ακτινοβολίες διασφαλίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για τους κοινόχρηστους χώρους του κάθε οικήματος (πχ κανονισμός πολυκατοικίας, οριζόντια ιδιοκτησία κτλ) χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.