• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 1 Νοεμβρίου 2018, 19:30

    Σκεπτικό Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όσον αφορά στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, την οποία παρεμπιπτόντως δεν ορίζει, εισάγει νέες γραφειοκρατικές ανωφελείς και επιβλαβείς προϋποθέσεις οι οποίες δεν προάγουν την Υπηρεσία, αντιθέτως την επιβαρύνουν και εμποδίζουν το έργο της. Αναφορικά με την υπό προϋποθέσεις εξαίρεσης από το άρθρο 2 της κατασκευής κεραιών από τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, παρουσιάζονται τα παρακάτω ελαττώματα Δημιουργεί ανισοβαρή και παράδοξη αντιμετώπιση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, η οποία παγκοσμίως χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και γενικώς οι οργανωμένες κοινωνίες είναι αρωγοί στην λειτουργία της. Προβλέπει, πρακτικώς ανεφάρμοστες προϋποθέσεις, οι οποίες αφ ενός μεν δεν φαίνεται να προασπίζουν δικαιώματα του κοινωνικού συνόλου, αντιθέτως εγείρουν εμπόδια στη ραδιοερασιτεχνικη δραστηριότητα και προσθέτουν κόστη. Άμεση συνέπεια αυτών είναι η επαπειλούμενη ενδεχομένως παύση της λειτουργίας της. Η Ελληνική όπως και η παγκόσμια ραδιοερασιτεχνικη κοινότητα έκτος των άλλων δραστηριοτήτων της έχει να επιδείξει προσφορά στο κοινωνικό σύνολο την οποία μπορεί εύκολα κάποιος να αναζητήσει σε σχετικές αναφορές. Η χρησιμότητα και αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της δραστηριότητας είναι φανερή από τον τρόπο με τον οποίο συνδράμει το κοινωνικό σύνολο, ιδιαιτέρως σε περιόδους καταστροφών και κρίσεων και συνεργάζεται με φορείς του Κράτους, κυρίως με αυτούς των οποίων οι κατασκευές κεραιών εξαιρούνται άνευ προϋποθέσεων. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ή άστοχο, ότι χαρακτηρίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως Υπηρεσία. Ο προς ψήφιση νόμος επιβαρύνει συνολικά την Υπηρεσία κατά συνέπεια και τον κοινωφελή σκοπό της , με αποτέλεσμα να μην δύναται αυτή να αποφέρει κοινωνικά θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν να υφίσταται υποχρέωση εγκρίσεων κατασκευής κεραιών, επειδή οι ραδιοερασιτεχνικες κατασκευές κεραιών, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, από την φύση τους χαρακτηρίζονται από πειραματικό , προσωρινό και ευμετάβλητο χαρακτήρα. Η αδειοδοτηση θα είχε νόημα και εφαρμογή σε μόνιμες κατασκευές, άλλωστε κάτι που δεν έχει λάβει οριστική μορφή, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αδειοδοτησης, καθότι δεν δύναται να περιγραφεί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρόνος ζωής μιας τέτοιας κατασκευής μπορεί να είναι από μερικά λεπτά της ώρας έως κάποιες ημέρες Αναφορικά με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, αυτή είναι πρακτικά ανέφικτη, επειδή όπως η ζωή, η πραγματικότητα και εμπειρία συνύπαρξης καταδεικνύει , συχνότατα δεν υπάρχει ομόφωνη συναίνεση για θέματα φλέγοντα ή και αδιάφορα, πόσο μάλλον για το υπό συζήτηση θέμα, το οποίο πιθανόν δεν είναι καταληπτό από όλους, αποτελεί αντικείμενο προκατάληψης και θεωρείται από ορισμένους σύνοικους αδιάφορο, περιττό έως επιβλαβές. Σε συνδυασμό μάλιστα με ενυπάρχουσες προσωπικές διαφορές, δύναται να καταστεί μοχλός πίεσης και να αποτελέσει εργαλείο αντεκδίκησης, εκβιασμών και αθέμιτων συναλλαγών. Είναι κατ ελάχιστον παράλογο και καταπατά βάναυσα την θέληση και το δικαίωμα της πλειοψηφίας, να παρέχεται η δυνατότητα έστω και σε ένα μειοψηφούντα να εμποδίζει την εκτέλεση της ραδιοερασιτεχνιης Υπηρεσίας, παρά την συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών. Παράλληλα καλλιεργεί σοβαρές προϋποθέσεις για την μετατροπή της ραδιοερασιτεχνικης Υπηρεσίας σε μια ελιτίστικη δραστηριότητα με την δημιουργία ανισοτήτων, διαχωρίζοντας από την μια μεριά τους δυνάμενους να διαθέτουν πλήρη κυριότητα στο ακίνητο και από την άλλη τους υπόλοιπους οι οποίοι είτε είναι ενοικιαστές, είτε συνιδιοκτήτες οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν την συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών. Εξάλλου, όπως δεν απαιτείται έγγραφη συναίνεση για άλλες χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων, ομοίως δεν θα πρέπει να απαιτείται και για τα προβλεπόμενα της δ παραγράφου του άρθρου 10. Οι ραδιοερασιτεχνικες κατασκευές κεραιών στην πλειοψηφία τους είναι απλές (πχ. συρμάτινες) κατασκευές, μη δομικές, οι οποίες δεν παρεμποδίζουν την χρήση των κοινοχρήστων χώρων στους υπόλοιπους δικαιούχους. Για να καταδειχτεί το παράδοξο και ανισοβαρές που προαναφέρθηκε, αρκεί κανείς να αναλογιστεί ενδεικτικά το παρακάτω: Ένας πολίτης μπορεί χωρίς καμία αδειοδοτηση ή άλλη γραφειοκρατική διαδικασία, να κατασκευάσει σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένει μια κεραία λήψης δορυφορικών τηλεοπτικών σταθμών. Ο ίδιος πολίτης με την ιδιότητα του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, για να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ιδία κατασκευή λειτουργώντας την σε μικροκυματικες ραδιοερασιτεχνικες ζώνες, εμπίπτει στις υπό συζήτηση προϋποθέσεις. Παρατηρείται το παράδοξο, ότι αυτό το οποίο ορθώς επιτρέπεται στον οποιοδήποτε πολίτη, για τον αδειούχο ραδιοερασιτέχνη απαιτούνται προϋποθέσεις, έλεγχοι και εγκρίσεις, πράγμα το οποίο είναι από την μια οξύμωρο και από την άλλη αντιδημοκρατικό από την στιγμή που ανακύπτουν ζητήματα ισονομίας. Προτάσεις Για όλα τα παραπάνω προτείνεται: Τροποποίηση του νομοσχεδίου με κατάργηση του περιεχομένου του άρθρου δ και πρόσθεση του τμήματος « , οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών,» στο τέλος της περίπτωσης α. Δηλαδή ως έξης: 1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδοτησης του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρούνται: α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ε.Υ.Π, της Ε.Μ.Υ., του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)και οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών. » Πατεράκης Δημήτρης SV1CHE