• Σχόλιο του χρήστη 'Κίνημα Επιβιώνουμε' | 1 Νοεμβρίου 2018, 21:24

    Είμαστε υπέρ της συνεγκατάστασης αλλά και του αυστηρού ελέγχου πριν και κατά την διάρκεια αλλαγών, όπου πρέπει να απαιτούνται νέοι φάκελλοι και εγκρίσεις.