Άρθρο 07 – Συνεγκατάσταση – Από κοινού χρήση ευκολιών.

Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4070/2012, καθώς και οι διατάξεις του ν. 4463/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται με σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

 • Είμαστε υπέρ της συνεγκατάστασης αλλά και του αυστηρού ελέγχου πριν και κατά την διάρκεια αλλαγών, όπου πρέπει να απαιτούνται νέοι φάκελλοι και εγκρίσεις.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:55 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Η συνεγκατάσταση να προϋποθέτει ότι η συνολικά εκπεμπόμενη ακτινοβολία δεν θα υπερβαίνει τα 100μW/m2 μέσα στα σπίτια μας όπως αυτό ισχύει στο Ευρωκοινοβούλιο!
  Αναβαθμίσεις και αύξηση των εκπομπών κεραίας μόνο με Άδεια και αφου δεν ξεπερναει τα παραπάνω όρια.
  Για την εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται περιαγωγή!!!

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:49 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση στο άρθρο 7: Για όλες τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης (γειτνιάζουσες κεραίες ή συνεγκατεστημένες στον ίδιο ιστό )να απαιτείται νέα αδειοδότηση και να συνεκτιμάται η ολική εκπομπή Η/Μ.Α. που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια