• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Κουρεμένος' | 1 Νοεμβρίου 2018, 21:24

    Να υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)