• Σχόλιο του χρήστη 'Κίνημα Επιβιώνουμε' | 1 Νοεμβρίου 2018, 21:43

    Να καταργηθεί όλο ο άρθρο με τις περιπτώσεις και υπο-περιπτώσεις και να απαιτείται εκ νέου άδεια, γιατί… στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάολος, κι αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν δώσουν ευκαιρίες για παρανομίες.