• Σχόλιο του χρήστη 'Κίνημα Επιβιώνουμε' | 1 Νοεμβρίου 2018, 21:34

    Να γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον 3μηνιαία) που πρέπει να ορίσει ο νόμος και σε διαφορετικές ώρες και καιρικές συνθήκες, καθώς παρουσιάζονται μεγάλες αποκλείσεις ανάλογα με την ατμοσφαιρική σύνθεση, αλλά και ώρες χρήσης. Επίσης να είναι σε άμεση ανταπόκριση των πολιτών όταν υπάρχουν καταγγελίες. Να υπάρχει δημόσια ανακοίνωση πότε θα γίνουν οι μετρήσεις και να μπορούν σε αυτές να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς, και σύλλογοι. Διαύγεια και συνεργασία.