• Σχόλιο του χρήστη 'Κίνημα Επιβιώνουμε' | 1 Νοεμβρίου 2018, 21:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην ΚΥΑ επιβάλλεται να προστεθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Υπουργείο Υγείας, ενώ στο « Δίκτυο» επιβάλλεται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι να έχουν λόγο και ως προς τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των αναγκαίων μετρήσεων.