Άρθρο 17 – Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή, σε επιλεγμένες θέσεις, των επιπέδων ακτινοβολίας των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους.
2. Στην ΕΕΑΕ δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής «Δίκτυο», με στόχοτη διαρκή ενημέρωση του κοινού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. Με τον Κανονισμό καθορίζονται:
α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο.
β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου.
δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από την ΕΕΑΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, την ΕΕΤΤ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Τ.Ε.Ε., των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους.
στ. Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την ΕΕΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναλαμβάνει την υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) και είναι αρμόδια για να:
α. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις αναγκαίες μετρήσεις.
β. Λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων.
γ. Αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή.
δ. Μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού, την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή την εκποίηση, εφόσον απαιτείται, μη χρήσιμου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων του ΕΠΗΠ.

 • Κάποιοι σχολιαστές αναφέρουν «Η απειλή μεγάλων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ασυδοσία και οι παρανομίες των εταιρειών». Δυστυχώς δεν είμαστε υπέρ αυτής της άποψης, καθώς όπως προείπαμε δεν κοστολογείται η δημόσια υγεία. Ειδικά όταν ακόμα η επιστημονική κοινότητα δείχνει διχασμένη στο θέμα της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, ο ΠΟΥ να το παίζει Πόντιος Πιλάτος με το «πιθανά καρκινογόνο» και επί έτη να μας λένε «απαιτούνται περισσότερες μελέτες». Αφήνει υπογραφή ο καρκίνος; Γνωρίζουμε τα αίτια της παγκόσμιας έξαρσης υπογονιμότητας και κατάθλιψης (άρα και αυτοκτονιών) που πετάνε ένα γενικό και αόριστο «οφείλεται σε περιβαλλοντικούς λόγους»;

  Η Johnson & Johnson και η Monstanto με το Roundup της πληρώνουν κάθε τόσο εκατομμύρια αποζημιώσεις σε θύματα των καρκινογόνων προϊόντων τους και ωστόσο εξακολουθούν να μην τους έχουν απαγορευτεί. Ζούμε στην εποχή της εταιρικής διακυβέρνησης κι αυτό πλέον από τους πολίτες δεν είναι αποδεκτό.

  Ως εκ τούτου, εκτός από τα πρόστιμα και τις ποινές που σαφώς θα πρέπει να είναι πιο αυστηρές, η μοναδική κύρωση που θα πονέσει είναι ο «αιφνίδιος θάνατος» του παραβάτη, δηλαδή η αφαίρεση της κεραίας με έξοδα του και η απαγόρευση επανεγκατάστασης της. Αν δε μια εταιρεία κάνει σειρά παραβάσεων, να της ακυρωθεί η άδεια λειτουργίας. Τα δε έσοδα των αποζημιώσεων που θα πηγαίνουν στο δημόσιο, να διατίθενται για τους πολίτες σε έργα υποδομής -σχολεία, πάρκα κλπ- και στην θωράκιση των σπιτιών ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατόμων με σύνδρομο Η/κής Υπερευαισθησίας, σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και γηροκομείων.

 • Στην ΚΥΑ επιβάλλεται να προστεθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Υπουργείο Υγείας, ενώ στο « Δίκτυο» επιβάλλεται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι να έχουν λόγο και ως προς τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των αναγκαίων μετρήσεων.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 05:08 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση: Άρθρο 17 παράγραφος 3

  1. Στην ΚΥΑ επιβάλλεται να προστεθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Υπουργείο Υγείας 2. Στο « Δίκτυο» επιβάλλεται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.