• Σχόλιο του χρήστη 'Σάρρας Ευάγγελος - SV1GZT' | 2 Νοεμβρίου 2018, 02:16

    Παρ' ότι η παραβατικότητα των ραδιοερασιτεχνών δεν είναι το αντικείμενο στόχου τους, προτείνεται γιά αυτούς η δημιουργία μιάς εισαγωγικής κατηγορίας κυρώσεων όπως πχ. "έγγραφη ειδοποίηση συμμόρφωσης εντός 30 ημερών" μετά από επιβεβαίωση ελέγχου από σχετική υπηρεσία, σε περίπτωση χαμηλής παραβατικότητας περιστατικών, τα δε χρηματικά πρόστιμα να είναι κατά πολύ μικρότερα των εταιριών που έχουν οικονομικό όφελος.