• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Μποτίνης' | 2 Νοεμβρίου 2018, 10:18

    κ. Υπουργέ, θεσμοθέτηση τώρα με επαναξιολόγηση : ι) των ορίων της εκπεμπόμενης ΗΜ ακτινοβολίας του επαίσχυντου Νόμου Λιάπη-Βορίδη με ισχύοντα όρια 7.000.000μ W/m2 και 6.000.000μ W/m2 για ευαίσθητες ομάδες πολιτών, ε ν ώ στην Ιταλία είναι 100.000μ W/m2 και στο Ευρωκοινοβούλιο 100μ W/m2, ιι) της απόστασης κεραιών από χώρους νηπιαγωγείων, σχολείων, γηροκομείων, ιιι) στα 500 μέτρα η απόσταση από κεραία σε κεραία, άμεσα, ιv) ανάρτηση επιγραφών σε ευκρινή σημεία κάθε ακινήτου με κεραία, για ενημέρωση του πολίτη.